Traduction well

Voici les traductions français-luxembourgeois correspondant à votre recherche well. Vous pouvez cliquer sur un mot de la liste des traductions afin de le traduire à son tour.

well : correspondances exactes

Français Luxembourgeois
car wéll
car well
déjà well
furieux wëll
onde Well
parce que well
parce que wéll
sauvage wëll
vague Well

well : correspondances partielles

Français Luxembourgeois
accordé agewëllegt
être d'accord awëllegen
consentir awëllegen (Verbe)
donner son accord awëllegen
agrément Awëllegung (Nom féminin)
consentement Awëllegung
mal intentionné béiswëlleg (Adjectif)
malveillant béiswëlleg (Adjectif)
de bon coeur bereetwëlleg
empressé bereetwëlleg
accorder bewëllegen (Verbe)
allouer bewëllegen (Verbe)
approuver bewëllegen (Verbe)
Eschweiler Eeschweller
Eschweiler Eeschwëller (Village luxembourgeois)
mijoter un coup eng wëlles hunn (Expression)
vouloir sortir erauswëllen (Verbe)
car ewell
déjà ewell
mais ewell
Flaxweiler Fluessweller
bénévole fräiwëlleg
volontaire fräiwëlleg
blocage Hemmschwell
vague de chaleur Hëtztwell
vouloir s'y rendre hiwëllen
Kapweiler Kapwëller (Village luxembourgeois)
ondes courtes Kuerzwellen
grandes ondes Laangwellen
ondes moyennes Mëttelwellen
four à micro-ondes Mikrowell (Nom féminin)
espièglerie Muttwëll
pétulance Muttwëll
coquin muttwëlleg
espiègle muttwëlleg
folâtre muttwëlleg
malicieux muttwëlleg (Adjectif)
pétulant muttwëlleg
sans raison muttwëlleg (Adjectif)
en vain muttwëlles
inutilement muttwëlles
sans raison muttwëlles (Adverbe)
de nouveau nawell
eh bien nawell
encore une fois nawell
et encore nawell
quand même nawell (Adverbe)
désenfler ofschwëllen (Verbe)
involontaire onfräiwëlleg
vouloir sortir rauswëllen (Verbe)
vouloir entrer rawëllen (Verbe)
fou furieux rosewëll
fou furieux schwäiwëll
furieux schwäiwëll
très fâché schwäiwëll
seuil Schwell
traverse (voie ferrée) Schwell
enfler schwëllen (Verbe)
grève sauvage Streik wëlle
Osweiler Uesweller
FM (modulation de fréquence) Ultrakuerzwellen
voûter verwëllefen (Verbe)
en laine wëlle
brise-lames Wellebriecher
de bonne volonté wëlleg
longueur d'ondes Wellelängt
en laine wëllen
le sauvage Wëllen
volonté Wëllen
vouloir wëllen (Verbe)
liberté de vouloir Wëllensfräiheet
libre arbitre Wëllensfräiheet
volonté Wëllenskraaft
faible wëllensschwaach
volontaire wëllensstaark
Weiler Weller
avoir l'intention de Wëlles hunn
mijoter un coup Wëlles hunn
perruche Wellesittich
Wellenstein Wellesteen (Village luxembourgeois)
grève sauvage wëlle Streik (Expression)
onde verte Well gréng
vague verte Well gréng
bienvenue Wëllkom
sarrasin Wëllkuer
sanglier Wëllschwäin
répugnance Widderwëll
réticent widderwëlleg
indéniable zweiwellos (Adjectif)