Traduction Bësch

Voici les traductions français-luxembourgeois correspondant à votre recherche Bësch. Vous pouvez cliquer sur un mot de la liste des traductions afin de le traduire à son tour.

Bësch : correspondances exactes

Français Luxembourgeois
bois Bësch (Nom masculin)
forêt Bësch (Nom masculin)

Bësch : correspondances partielles

Français Luxembourgeois
méticuleux akribesch
dans le meilleur des cas allerbeschtens
au meilleur des cas am beschten (Expression)
amphibie amphibesch (Adjectif)
arabe arabesch (Adjectif)
constitution Beschafenheet (Nom féminin)
texture Beschafenheet (Nom féminin)
employer beschäftegen (Verbe)
occuper beschäftegen (Verbe)
occupé beschäftegt (Adjectif)
être occupé beschäftegt sinn
occupation Beschäftegung
travail Beschäftegung
expansion des emplois Beschäftegungsexpansioun
situation des emplois Beschäftegungssituatioun
ergothérapie Beschäftegungstherapie
attester beschäinegen (Verbe)
calomnier beschäissen (Verbe)
commérer beschäissen (Verbe)
médire de beschäissen
rapporter beschäissen (Verbe)
calomnie Beschass (Nom masculin)
calomnie (vulg.) Beschass
médisance Beschass (Nom masculin)
calmé Beschaulechkeet
contemplation Beschaulechkeet
tranquillité Beschaulechkeet
incendie de forêt Bëschbrand
Buschdorf Bëschdrëf (Village luxembourgeois)
Buschdorf Bëschdref
avis Bescheed (Nom masculin)
décision Bescheed (Nom masculin)
réponse Bescheed
avertir Bescheed ginn (Expression)
aviser Bescheed ginn (Expression)
informer Bescheed ginn
renseigner Bescheed ginn (Expression)
aviser Bescheed soen (Expression)
informer Bescheed soen (Expression)
être au courant Bescheed wëssen (Expression)
être informé Bescheed wëssen
modeste bescheiden (Adjectif)
modestie Bescheidenheet
débile bescheiert
certifier bescheinegen (Verbe)
attester bescheinigen (Verbe)
certifier bescheinigen (Verbe)
attestation Bescheinigung
certificat Bescheinigung
tirer sur (arme) beschéissen
bosquet Bëschelchen
petit bois Bëschelchen
accuser beschëllegen (Verbe)
détériorer beschiedegen (Verbe)
endommager beschiedegen (Verbe)
confisquer beschlagnahmen (Verbe)
réquisitionner beschlagnahmen (Verbe)
décider beschléissen (Verbe)
accélérer beschleunegen (Verbe)
ferrer un cheval beschloen
décidé beschlossen
calomnier(moralement) beschmieren
graisser beschmieren (Verbe)
tacher beschmieren (Verbe)
tartiner beschmieren (Verbe)
flairer beschnupperen (Verbe)
évêque Bëschof (Nom masculin)
conférence épiscopale Bëschofskonferenz
siège épiscopal Bëschofssëtz
atteint par des tirs beschoss
limiter beschränken (Verbe)
limitation Beschränktheet
inscription Beschrëftung
décrire beschreiwen (Verbe)
description Beschreiwung (Nom masculin)
Buschrodt Bëschrued (Village luxembourgeois)
dégâts forestiers Bëschschued
dépérissement des forêts Bëschstierwen
dans le meilleur des cas beschtefalls
le mieux beschten am
meilleure performance Beschtleeschtung
record Beschtleeschtung
meilleurs voeux bescht Wënsch (Expression)
protéger beschützen (Verbe)
chemin forestier Bëschwee
réclamer beschwéieren (Verbe)
se plaindre beschwéieren
tique Bëschzéck
pinède Dännebësch
sapinière Dännebësch
sous-emploi Ënnerbeschäftegung
conjurer eropbeschwieren (Verbe)
évoquer eropbeschwieren (Verbe)
Friedbusch Fridbësch (Village luxembourgeois)
lesbien lesbesch
activité secondaire Niewebeschäftegung
sans souci onbeschwéiert
signalement Persounebeschreiwung
réclamer sech beschwéieren (Verbe)
se plaindr sech beschwéieren
forêt vierge Urbësch
plein-emploi Vollbeschäftegung
evêque coadjuteur Weihbëschof
payer une tournée zum beschte ginn, een
deuxième zweetbescht